Blog

E-DziennikBudowy

Zgodnie z rozporządzeniem dziennik budowy można prowadzić w formie elektronicznej. Forma papierowa dostępna bedzie tylko do końca 2029 rok. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologi z ...
Czytaj więcej →

Okresowe kontrole budynków

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny podlegać kontroli okresowej przynajmnniej raz w roku. Zakres okresowej kontroli to a) ...
Czytaj więcej →

Odbiór przez strażaka

Zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego Dz. U. z 2021 r. poz. 235 z późn. zmianami) inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkownaie ...
Czytaj więcej →
Scroll to Top