E-DziennikBudowy

Zgodnie z rozporządzeniem dziennik budowy można prowadzić w formie elektronicznej. Forma papierowa dostępna bedzie tylko do końca 2029 rok.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologi z dn. 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45)

Aby prowadzić dziennik budowy elektronicznie i korzystać z aplikacji EDB musisz posiadać jedną z następujących usług zaufania:

  • Profil Zaufany,
  • e-dowód,
  • konto w jednym z banków świadczących usługę zaufania.

W systemie Elektronicznego Dziennika Budowy możesz:

  • Wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy,
  • Edytować wpisy do dziennika budowy
  • Dodawać uczestników procesu budowlanego (projektanta, kierownika, inspektora, inwestora, wykonawców)
  • Zarządzać czasem pełnienia obowiązków dla powyższych,

Zawiadomienie o zakończeniu budowy z podaniem numeru Elektronicznego Dziennika Budowy można składać za pomocą aplikacji e-budownictwo.

Forma papierowa dziennika budowy pozostanie tylko do końca 2029 roku. Aplikacja EDB jest bezpłatna.

Scroll to Top