Odbiór przez strażaka

Zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego Dz. U. z 2021 r. poz. 235 z późn. zmianami) inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkownaie zobowiązany jest powiadomić organy straży pożarnej o zakończeniu budowy.

Scroll to Top