Okresowe kontrole budynków

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny podlegać kontroli okresowej przynajmnniej raz w roku.

Zakres okresowej kontroli to

a) sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku,

b) kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Scroll to Top