Przeprowadziłeś już termomodernizację i chcesz sprzedać budynek?

Możesz to zrobić od razu po uzyskaniu dofinansowania lecz w akcie notarialnym sprzedaży musisz ująć zapis, że nabywca przejmuje Twoje zobowiązania wobec Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Scroll to Top