Blog

E-DziennikBudowy

Zgodnie z rozporządzeniem dziennik budowy można prowadzić w formie elektronicznej. Forma papierowa dostępna bedzie tylko do końca 2029 rok. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologi z dn. 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45) Aby prowadzić dziennik budowy elektronicznie i korzystać z aplikacji […]

E-DziennikBudowy Read More »

Okresowe kontrole budynków

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny podlegać kontroli okresowej przynajmnniej raz w roku. Zakres okresowej kontroli to a) sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, b) kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Okresowe kontrole budynków Read More »

Scroll to Top