Author name: cs-admin

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze w edycji 3.0 przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych. Środki z tego programu przeznaczone są na termomodernizację domu w tym wymianę źródła ciepła w trzech wersjach:  do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i do 135 000 zł dla najwyższego poziomu. Dodatkowo program …

Program Czyste Powietrze Read More »

E-DziennikBudowy

Zgodnie z rozporządzeniem dziennik budowy można prowadzić w formie elektronicznej. Forma papierowa dostępna bedzie tylko do końca 2029 rok. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologi z dn. 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45) Aby prowadzić dziennik budowy elektronicznie i korzystać z aplikacji …

E-DziennikBudowy Read More »

Okresowe kontrole budynków

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego obiekty budowlane powinny podlegać kontroli okresowej przynajmnniej raz w roku. Zakres okresowej kontroli to a) sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, b) kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Odbiór przez strażaka

Zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego Dz. U. z 2021 r. poz. 235 z późn. zmianami) inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkownaie zobowiązany jest powiadomić organy straży pożarnej o zakończeniu budowy.

Scroll to Top